Teambuilding voor klassen

 

Rekenen en taal moet je leren. Samenwerken in de klas ook. Teambuilding voor schoolklassen is een kort en stevig programma voor schoolgroepen waarmee we de samenwerking verbeteren. Een programma wat werkt tegen pesten.

Voor wie: voor schoolklassen in het voortgezet onderwijs en MBO die tijdens een intensieve dag willen werken aan verbetering van onderlinge samenwerking.

Het resultaat: een prettigere sfeer in de klas en betere leerresultaten, door minder verstoringen. De pestende cultuur wordt omgezet in een plagende cultuur.

Programma: leerlingen gaan in kleine groepen aan de slag met uitdagende outdoor werkvormen waarin actief samengewerkt moet worden om goed resultaat te behalen. De begeleiders ‘lezen de groep’ en passen de werkvormen aan nadat ze gezien hebben hoe de groep functioneert. Vervolgens gaan de begeleiders met de klas in gesprek over de samenwerking: wat gaat goed, wat kan beter, hoe zou je de sfeer in de klas willen omschrijven en hoe zou je de sfeer willen zien? Hier worden afspraken over gemaakt door de leerlingen. Voorafgaand aan een teambuildingsdag is er een introductie voor docenten/mentoren mogelijk over de aanpak, het programma en de methodiek.

Het programma bestaat uit een aantal stappen:

  • Intake gesprek met de mentor /school
  • Kennismaking met de klas op de school (tijdens mentorles)
  • Teambuildingsdag met de klas
  • Na een maand terugkijken op de dag: hoe gaat het met de gemaakte afspraken?

Prijs: Vanaf € 25, exclusief BTW en reiskosten, per leerling voor het totale programma zoals hierboven genoemd. Dit is inclusief begeleiding, voorbereiding, programma's en materialen.

 

Bent u geïnteresseerd en wilt u wat doen tegen pesten in de klas? Neem dan contact met ons op. Ook als u niet in de doelgroep valt, kunt u ons bellen of mailen. Wij bieden ook programma's aan voor docenten en bedrijven.