Visie


Stichting Buitendoor streeft naar een gezonde samenleving waarin mens en natuur optimaal tot hun recht komen.
 
Hier dragen wij aan bij door, samen met jou, een duurzame leeromgeving te creëren waarin we jongeren uitdagen tot groei en samenwerking.

 

Samen met jou: Wij geloven in samenwerken. Dit betekent dat we onze programma’s zoveel mogelijk samen met docenten, leerlingen, vrijwilligers en andere betrokkenen proberen samen te stellen. Door het samen te maken is iedereen betrokken en kun je ieders kwaliteiten optimaal benutten tijdens het programma. Uniek binnen de aanpak van Buitendoor is de zogeheten 24uurs begeleiding op kamp. De instructeurs gaan niet alleen mee op kamp om de activiteiten te verzorgen, maar dragen bij aan het gehele programma. Zo zorgen de instructeurs en docenten samen voor een geweldig schoolkamp.

Een duurzame leer omgeving: We proberen tijdens de programma’s de omstandigheden zo ideaal mogelijk te maken om ruimte te bieden tot leren. Dat betekent onder andere: diversiteit, uitdagingen voor iedereen op niveau, een goede sfeer, waardering, structuur, goed contact en oog voor het individu. Duurzaam betekent voor ons zowel met oog voor onze omgeving (de natuur, het milieu) als dat we streven naar langdurige resultaten en samenwerkingen. Daarnaast is een duurzame lerende omgeving altijd een veilige omgeving. Hiervoor is Buitendoor aangesloten bij de Stichting Veilig Werken Buitensport en wordt daardoor gekeurd.

Uitdagen tot groei samenwerking: Wij geloven niet dat je mensen kunt dwingen tot samenwerken, ook niet dat we kunnen garanderen dat na een programma bij ons er voor altijd samengewerkt zal worden. Maar we geloven wel dat samenwerkende groepen uiteindelijk meer kunnen bereiken en dat iedereen baat heeft bij het leven, leren en werken in een samenwerkende omgeving. Dus streven we ernaar groepen zoveel mogelijk uit te dagen tot samenwerken en te laten ervaren dat samenwerken leuk en nuttig kan zijn. Dit proces gaat hand in hand met aandacht voor het individu en persoonlijke ontwikkeling van de jongeren. 

Terug