Werkwijze

In onze werkwijze baseren we ons voornamelijk op de Schaal van Samenwerking, dit model is een handvat om in te schatten waar een groep staat op het gebied van samenwerking. En daarmee geeft het ons informatie over hoe we een groep een stapje verder richting samenwerking kunnen helpen. We onderschijden op hoofdlijnen drie niveau's van samenwerking:

  • Een groep die onder druk staat, we noemen dat ‘een overlevende groep’.
  • Een groep zonder samenhang, we noemen dat ‘een ontlopende groep’.
  • Een groep waar veel positieve energie van uitstraalt, we noemen dat ‘een samenwerkende groep’.

Met elke groep kunnen we aan de slag, de aanpak is wel verschillend. Immers eerst zal de groep duidelijk moeten krijgen waar ze naar toe wil en waar mensen om de groep heen (bijvoorbeeld een mentor of rector) wil dat de groep naar toe gaat. Pas als dit overeenstemmend is kunnen we effectief (samen)werken.

Bovenstaande model van de schaal van samenwerking ligt ten grondslag aan onze werkwijze. Inschatten waar een groep staat en vervolgens dat doen wat de groep nodig heeft om samenwerkender met elkaar verder te kunnen gaan.

Leren samenwerken

Alleen een samenwerkende groep zal het nut inzien van leren samenwerken. Paradoxaal, maar alleen zij zien dat leren samenwerken een groeiproces is dat ook nog beter kan. Door met de samenwerking aan de slag te gaan ontstaat ‘flow’. Alles is uitgelijnd naar het groepsdoel en iedereen werkt daar aan met inzet van zijn vermogens.

Weerstanden overwinnen

Een ontlopende en een overlevende groep hebben hulp van buiten nodig om tot samenwerken te komen. Dat kan de schoolleiding zijn die een klas op werkweek stuurt, dat kan een rector zijn die een kernteam uitnodigt iets aan de onderlinge samenwerking te gaan doen. De klas zelf (en het kernteam) zullen eerst weerstand of een ontlopende reactie laten zien voordat het inzicht komt dat het ook anders kan: samenwerkend en met veel plezier. Dit proces begeleiden is onze passie.

 

Kenmerken

- Stichting Buitendoor is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers zijn goed getraind en doen hun vrijwilligerswerk omdat zij het leuk vinden. Zo worden jongeren begeleid door ontzettend gemotiveerde leiding en kunnen vrijwilligers zelf ook groeien en zich ontwikkelen.

- Onze activiteiten bieden op een leerzame wijze plezier en ontspanning. Dit gebeurt altijd in een veilige omgeving. De kinderen kunnen zich op hun gemak voelen en merken dat de begeleiding geïnteresseerd is in wie zij zijn. Hierdoor ontstaat een prettige sfeer om in te functioneren.

- Leren is bij ons altijd ervaringsleren. We gaan dus dingen doen, dat is leuk en leerzaam. Het plezier staat voorop en door actief te worden kom je in nieuwe situaties terecht die uitdagen tot creativiteit. De activiteiten bieden een passende uitdaging, passend bij de ontwikkelingsfase van het kind, de jongere of de jongvolwassene (lichamelijk, sociaal, psychisch, etc.)

- Jongeren zoeken uitdagingen op. Ze willen grenzen verkennen. Wij bieden onze deelnemers daarom uitdagende activiteiten die hen dat op een veilige manier laten doen. We gaan risico’s niet uit de weg, maar leren de jongeren omgaan met de risico’s die er zijn. (risico-optimalisatie).

Terug